Zoznámte sa s našou prácou

Už sme osadili niekoľko desiatok reklamných zariadení rôznych druhov. Billbioardy, svetelné reklamy, reklamné plochy na budovách a rôzne iné. Ak potrebujete umiestniť svoju reklamu na pravé miesto, sme tu pre Vás!

Každý rok s príchodom vianočného času inštalujeme vianočnú výzdobu v centre meste Trnava a v okolitých obciach: Dolné Dubové, Horné Orešany, Dolná Krupá, Ružindol a iné.

Deviaty rok sme osadili vianočný strom do centra mesta.. Osadeniu predchádzal výrub, prevoz. Po osadení nasledovala inštalácia výzdoby a po sviatkoch sme strom odstránili.

V spolupráci so spoločnosťou Cesty Nitra sme realizovali výmenu verejného osvetlenia. Zabezpečili sme demontáž starého osvetlenia, kabeláž, montáž a pripojenie nového VO.